FLASH STORICO

Il centro urbano del nostro paese è costruito su una splendida e salubre collina, all’altitudine media di 530 metri: il territorio, nell’ultimo cinquantennio ha cambiato completamente volto; infatti le strade una volta erano lasciate allo stato naturale, oppure venivano ricoperte di pietre chiamate "gghiangati" e solo negli ultimi tempi tutte le strade del paese sono state ammattonate, anche le strade secondarie chiamate "vaneddi".

L’attività degli abitanti è stata sempre prevalentemente agricola, per cui l’agricoltura è stata sempre il fulcro di tutta l’economia mazzarinese.

Verso sera si vedevano per le strade sfilate di cavalli e asini, che ritornavano a casa trascinandosi dietro, a seconda della stagione, gli arnesi da lavoro: "li canciddi, l’aratu, l’erpici, li cufina, li zirmila, li quartari, li muzzunedda, li panara e li rutuna ppa pagghia".

C’ERA ‘NA VOTA

Eranu timpi belli troppu assai

quannu girava onesta tanta genti;

ora cu roba picca si ni penti

e tutta ‘na vrità un si sapi mai.

Eranu timpi troppu belli! A sira,

quannu ccu l’ucchi si facia l’amuri,

u zitu a zita ci purtava sciuri

ndi ‘na finestra china di suspira.

E dda campagna versu avirmaria

era tutta ‘na musica e canzuni

chi inghivanu a muntagna e Iu vadduni

e u cori si ‘Ilargava pp’alligria.

Ora un si canta cchiù, cchiù nun si ridi

e mancu si chiangi chi si sconza u truccu,

li culura si sciugghiunu e Iu stuccu

e mascaria ‘na facci chun si vidi;

ora un si canta cchiù, cchiù nun si ridi,

mancu si chiangi, tantu é lu cchiffari:

a casa, la campagna, u travagghiari,

si ‘ncuntri un igghiu mancu ti lu vidi.

Com’era bellu quannu u vicinatu

ndi nu curtigghiu, fora all’aria aperta,

un cilu ccu li stiddi ppi cuperta,

si riuniva comu ‘nnammuratu!

Eranu timpi belli troppu assai

quannu ssittati a rutulacchiu tutti,

ranni, picciddi e puru biddi e brutti,

ognunu ci cuntava li sò guai!

E quarchi cuntu ci scappava puru;

li fimmini facivanu a quasetta,

l’omu fumava a pipa o a sicaretta

e ‘na cannila sputava ‘nfaccia o scuru.

Lu galantomu aviva lu casinu,

l’omu dabbeni aviva lu curtigghiu

dunna a mugghieri, u Jenniru e lu figghiu

putivanu parrari cc’u vicinu,

senza malizia, all’ucchi di la genti

e un si spinniva mancu menza lira;

si bagnavanu a vucca ccu dù pira

e senza carli un si pirdiva nenti.

E jeranu cuntenti tutti quanti,

senza ambizioni, senza gridda ‘ntesta.

Llicchittati a puntinu ppi la festa

si marciava ‘nprucissioni ccu li santi.

E cchi gran gioia ddu vistitu finu

chi si faciva u giru da famigghia;

jurnu di festa, si sciughiva a brighia,

c’era la pasta, la carni e lu vinu.

Ppi jri a scola, dintra ‘na sacchetta

dù ciciri o dù favi caliati

o quattru nuci o minnuli ‘nfurnati

e via di cursa senza ‘na quasetta.

E puru a tabillina s’imparava

ccu dù pitreddi e dudici linticchi

e ecu li ciaramiti o li cuticchi

ndi milli e cintu mudi si jucava.

‘Na vota sì ch’eranu timpi belli!

U viddaniciddu all’arba si susiva,

li cavusi e a cammisa si mintiva

senza cravatta, senza li gemelli:

scarpi di pilu, ‘na sacchina e un pani,

u bummulu ccu l’acqua e ‘na cipudda,

u tascu ‘ntesta e a spadda ‘na zappudda

e ppi cumpagni l’ummira e li cani.

Ma a sira comu un principi turnava:

u tascu a mafiusa e lu circuni ncapu

li spaddi e ‘nmanu lu zappuni,

sfricavanu li cavusi e cantava

allegru e sodisfattu da jurnata;

ncasa u spittava tutta la famighia:

"Pighia ssi stighi, pighia u pani,

pighia... e chistu e chiddu..." tutta ‘ndaffarata

si muviva ppa casa la mughieri

ccu li sò fighi e, iddu, lu maritu

si sintiva nu re ndi lu sè situ,

sirvutu da tant’angiuìi Sinceri.

Ora un c’é cchiù poesia e mancu piaciri

ndi chista vita fatta d’interessi;

li pirsuni ti parinu li stessi

ma sutta sutta sù tutti spruviri.

Ora la genti nun é cchiù sincera;

tra mafia, droga e brigatisti é un dramma,

na guerra e perciò un fighiu di mamma

o mori o nesci pazzu o va ‘ngdlera.

E lu sfacelu senza frenu avanza:

spuntanu comu fungi li palazza,

mori u curtighiu, ‘n’ebuca, ‘na razza

ch’aviva comu stemma la crianza,

u rispittu, cridiva all’amicizia,

cc’u vicinu spartiva tecchia d’ughiu,

na parola era un attu, senza ‘mbrughiu,

tutta sincerità senza furbizia.

Era a famighia cosa sacra e bella:

u patri era ‘n’Arcangilu Gabrieli,

a matri ‘na Madonna tutta veli

pronta a mmucciari quarchi marachella

di chiddu fighiu chi s’ava scurdatu comu

si fa lu segnu di la cruci.

L’amaru voli sempri un pò di duci,

dissi l’anticu e nun ha mai sbaghiatu.

Eranu timpi belli troppu assai

e li stammu chiancinnu a lacrimuna;

a Milanu circammu la furtuna

chi cca ‘nveci si trova e nun lu sai:

ndi la tò menti sta, nun tu scurdari,

li timpi belli sù dintra u tò pittu;

fatti lu tò doviri ccu rispittu ca

siddu unni ricchisci, pò campari.Saverio Mannella

CETI SOCIALI ARTI E MESTIERI

La popolazione si distingueva nelle seguenti class grande borghesia, piccola borghesia, il popolo.Nelle famiglie dei ricchi proprietari, in tempi molto m molto remoti, vigeva l’antica usanza del maggiorasco, per cui la proprietà veniva trasmessa solo al maggiore dei figli maschi, mentre gli altri erano costretti a non sposarsi. lì tenore di vita dei grandi borghesi generalmente non corrispondeva ai loro redditi; avevano comode abitazioni, in genere però mal riscaldate; normalmente essi trascorreva no il tempo libero al "circolo dei civili", dove trovavano pochissimi giornali da leggere, ma tanti mazzi di carte per giocare. La divisione fra le classi era molto rigida, anche all’interno delle varie categorie popolari. Un proverbio diceva: La divisione fra le classi era molto rigida, anche all’interno delle varie categorie popolari. Un proverbio diceva: "Arra ccu arra ‘nsemula ccu li tui".. Gli artigiani erano i cosiddetti "mastri": falegnami "mastri d’ascia", calzolai, sarti, fabbri ("li firrara"), i quali, pur lavorando dalla mattina alla sera, avevano un tenore di vita assai modesto. C’era anche lo spaccalegna, "u canalaru", "u cufinaru", "u vardunaru", "u pitraluru", mestieri che sono quasi del tutto scomparsi. Gli artigiani, specialmente i calzolai e i barbieri, amavano la musica: suonavano nella banda per le feste cittadine, nei funerali, nell’orchestra per le feste di fidanzamento e di matrimonio.

U PITRALURU - (LO SPACCAPIETRE)

Si ni scinniva cutu u pitaluru

ogni matina all’arba pp’addifora;

pinziri tanti e pani picca e duru,

quattru avulivi e un pedi di scalora.

Chilometri e chilometri mangiava,

viviva li sudura da sò frunti,

quannu pariva a iddu si firmava

chi iera sapituri di li punti.

Di mmirnu eranu scarsi li jurnati,

parivanu mill’anni ddi deci un,

ppi coghiri dù petri scaliati

bastava giustu sulu u stirraturi.

E faciva munzedda pp’un si diri,

pp’unni ristari incasa a taliari,

macàri ci sirviva ppi svaniri,

pp’un séntiri la panza ringuliari.

D’estati, ‘nveci, a cosa era diversa:

turnava l’emigranti a li vacanzi

ccu dda miseria chi, pp’un in persa,

a spinniva ppi farisi dù stanzi;

si brissavanu puru li vaneddi,

quarchi ponti chi s’ava sdirrupatu,

quarchi fabbrica ranna o dù ratteddi,

si finiva un travaghiu ‘ncuminciatu

Nun parrammu appui di li stratuna

si c’era a furnitura assicurata:

jera ‘na festa, jera ‘na furtuna,

c’era u travaghiu ppi ‘na stasciunata

D’estati u pitraluru era cuntenti:

si nì scinniva ppi simani sani,

ncuddu lu palu, u picu, nu tridenti,

u stampu, a mazza e nda sacchina u pani;

li cugna ppi spaccari li puntala,

a purvuli ppi fari pruvulati,

u friscaluru ppi dan li sig nala

chi ddi cuntorna jeranu minati.

Si misurava, tannu, a petra a canni

e si ‘ncannava ‘ncapu li munzedda

e c’era a petra a bulugnina ranni

e lu sarciatu bunu pp’a vanedda.

A petra a travagghiava u mazziaturi

cc’u scarpiddu di firru e nu mazzuttu,

li idita cchiù di la petra duri

e u curiu di la facci comu cuttu;

chiangiva ccu la frunti e un pipitava:

e dava e dava senza fari sosta

e lu su li, chi tuttu lu brusciava,

ridiva comu s’u facissi apposta;

iddu però pariva ‘nfatuatu

e ecu dù curpi faciva u bulugninu,

ccu quattru curpi stampava lu sarciatu

o munzedda di breccia e briccitunu.

U pitraluru dava pani a tanti:

o mazziaturi comu o carrittiri,

allumini dduvati, a vistii e a quanti

circavanu di fami nun muriri.

Ora nun c’è cu duna pani a iddu,

un sanu mancu chi ‘na vota c’era;

nuddu ci dici: - Tu chi ci hai, biddu ?

-, nu mmirnu ch’ unn ‘avrà cchiù primavera.

Lu cunnannà ppi sempri u sabucinu,

blocchi di tufu o di cimintu duru,

ma si tali i ddu palazzu finu

tu vidi chi c’è scrittu: "Pitraluru".

Saverio Mannella

I CONTADINI

Raccontano le persone anziane che i contadini, durante i periodi di maltempo, facevano la riserva delle scope di "curditta" (foglie di "scupazzu", cioè di palma nana, intrecciate) o costruivano, nei giorni di riposo, seduti davanti la porta di casa, "zirmila", "cufina", "cufinedda" "panara" e "panaredda" con strisce di canna bagnata e rametti flessibili e sfogliati di "aghiastru", (olivo selvatico), o di acero, salice ecc.Realizzavano pure delle ceste di vimini molto caratteristiche per conservarvi, principalmente, il pane o la biancheria sporca che soleva lavarsi, in tempi molto remoti, alle fontane pubbliche, mentre in tempi più recenti si lavava nella "pila" di pietra o di legno, attingendo l’acqua dal pozzo di casa o dalla cisterna di casa (raccoglitore delle acque piovane).Con maestria costruivano, i contadini, "gassine", cioè serrande con steli secchi di "ddisa" (ampelodesmo), mentre "li vasceddi" o "li vascidduzzi" (contenitori per le forme piccole o grandi di ricotta o formaggio) venivano costruiti con i gambi di "junciu" (giunco), così pure di "junciu" costruivano ‘ li cavagneddi", ossia i contenitori caratteristici a forma di banana, per 200/250 grammi di ricotta.I "massari" erano una categoria di contadini benestanti, in progressiva diminuzione per la consuetudine di dividere il patrimonio in parti uguali fra i discendenti; molto spesso si indebitavano, per cui essi erano costretti a vendere la terra. I braccianti "jurnatari" si alzavano la mattina prestissimo e si recavano in piazza per essere ingaggiati "dduati"; zappavano dalla mattina alla sera e ricevevano come paga una pagnotta di pane e pochi centesimi.L’allevamento del bestiame era praticato in recinti all’aperto "li mànnari", dove i pastori, anche d’inverno, custodiva-no gli animali sotto la pioggia "alla pilata".I pastori conducevano una vita di stenti, vivevano lontano dalle loro famiglie per settimane intere, perché temevano di lasciare il gregge incustodito.A Mazzarino esistevano molti mendicanti che giravano di casa in casa chiedendo l’elemosina, sopratutto la sera, col capo coperto per non farsi riconoscere.LE

ABITAZIONI

I palazzi dei proprietari terrieri erano costruiti in blocchi di solida pietra, con colonne, bassorilievi artisticamente scolpiti che ancora oggi testimoniano oltre che lo sfarzo ed il benessere dei proprietari, la perizia dei nostri artigiani.Le case dei braccianti e della parte più povera della popolazione di Mazzarino erano costruite da un solo vano in cui dormivano Insieme uomini e bestie. La parte posteriore della casa comprendeva due alcove: in una era sistemato il letto matrimoniale, poggiato su un recinto quadrato in pietrame o in gesso adibito a granaio "granali", in alto era sospesa la culla del lattante a forma di amaca "naca"; nell’altra alcova dormivano i figli grandicelli, mentre i figli piccoli dormivano con i genitori. Le alcove erano separate dal resto della stanza da tende di cotone "purtala", rifinite con trine; le coperte bianche "cutra" tessute in casa, orlate con "frinze" lavorate all’uncinetto, mostravano fregi molto ricercati. Nella parte anteriore della casa era situata la mangiatoia per il mulo o l’asino, il forno e la cucina a legna "tannu ra". Nel basso sottotetto, ove si accedeva con la scala in legno, cioé il famoso "sularu", dove si conservavano le riserve della paglia, fieno ecc. per le bestie, dormivano, spesso, alcuni figli delle famiglie numerose. Qualche sedia, il comò e un tavolo di abete non verniciato "buffetta", costituivano il mobilio. L’illuminazione era, nella maggior parte dei casi, costituita da lumi a petrolio o da "lumere" ad olio.

LA DONNA

La donna, sin da bambina, veniva educata alle virtù tradizionali: laboriosità, religiosità, castità, sottomissione all’uomo. Basti pensare che ancora nella prima metà del nostro secolo, le donne si rivolgevano al marito dandogli del "voi". Normalmente le donne erano circondate dalle attenzioni e dal rispetto degli uomini, ma dovevano sempre mostrarsi ubbidienti, servizievoli e "serie".La donna, durante il fidanzamento, aveva scarsa possibilità di conoscere il futuro sposo, non poteva stargli vicino e, se i genitori, per motivi anche banali, decidevano di troncare il fidanzamento, lei doveva sottostare alla decisione.Le figlie andavano al matrimonio sempre in ordine di età; per prima doveva sposare la più grande, per questo era fatta segno di più attenzioni e vestiva meglio delle altre tigliole. Quando due fidanzati si amavano di nascosto, organizzavano la "fuitina", dopodicchè, riappacificati con i genitori, celebravano il matrimonio. Nei matrimoni, generalmente le due famiglie si dividevano le spese per il mobilio della nuova casa: la mamma della sposa faceva costruire dal falegname i mobili della stanza da letto, mentre la famiglia dello sposo provvedeva agli accessori come gli specchi, le maniglie e le sedie. Se dopo la fuitina il ragazzo si rifiutava di sposare la ragazza, questa rischiava di rimanere nubile o di accettare un matrimonio di ripiego: un vecchio di condizione sociale inferiore oppure poteva andare a convivere con qualcuno che era stato tradito dalla moglie. Se ad un giovane piaceva qualche ragazza, la sera, quando tutti erano andati a letto, il giovane andava a suonare la serenata sotto il balcone; quando i genitori se ne accorgevano, reagivano di malo modo: "ci scattiava ‘ntesta ‘na gresta o nu sicchiu d’acqua". Generalmente le donne indossavano un vestito semplice ed umile: esso era costituito da un corpetto stretto in vita e dalla gonna, arricciata e lunga fino ai piedi, perché allora scoprire le caviglie era uno scandalo. Di solito le ragazze non andavano a scuola o venivano ritirate assai presto. Solo le famiglie della borghesia, degli artigiani benestanti e di qualche massaro permettevano alle faglie dì continuare gli studi. Le ragazze che non studiavano dovevano imparare a fare qualunque tipo di lavoro, soprattutto cucinare, impastare il pane a forza di braccia e cuocerlo nei forni a legna; lavare la biancheria a mano nelle vicinanze dei pozzi o nella "gibbia"; stirare la biancheria con il ferro a carbone ecc. D’inverno asciugavano i panni con gli "scarfarrobbi", riscaldava-no la stanza "ccu a conca" e "ccu u scarfaturi"; tessevano la tela a mano con il telaio. Alcune imparavano il lavoro di sarta per donne e lo eseguivano con molta perizia; altre si specializzavano a cucire camicie e pantaloni da uomo, a confezionare scialli e "scappulari" da uomo, oppure preparavano le coperte imbottite con il cotone "cuttunini", o filavano la lana e il cotone per fare maglioni, calzettoni e calze; altre ancora erano brave ricamatrici o realizzavano merletti finissimi. La chiesa aveva una grande importanza nell’educazione delle donne; queste frequentavano le funzioni religiose molto più che gli uomini. Molte ragazze rinunciavano al matrimonio per dedicare la loro vita al servizio della chiesa, focendosi suore o inserendosi nelle attività apostoliche della parrocchia e delle altre organizzazioni cattoliche.

RELIGIOSITA’

Anche la religione era molto sentita a Mazzarino, dando origine ad usanze e tradizioni caratteristiche. Una delle tante tradizioni, un tempo in via di estinzione ma che si sta cercando di ripristinare, é quella del Santo Natale. Nei vari quartieri si fa la raccolta di piccole somme di denaro tra la gente del vicinato e si costruiscono le "ninnareddi , capanne con il presepe, allestite con rami di cipresso e addobbate riccamente. Ogni sera la banda musicale gira per le varie "ninnareddi" distribuite nei vari quartieri, suonando delle nenie.

NENIE NATALIZIE

Li pompi ppi lI’aria

la bella armunia

la vergini Maria

salvarici ni pò.

E la notte di Natali

chi nascì lu Bammineddu

tra lu voi e l’asineddu

nasci Gesù Bammineddu.

Durmi durmi ricca gioia

fai cuntenta la mammuzza

si lu friddu a tia t’annoia

ti cummughiu la facciuzza.

Ti fu purtata ‘na cammisedda

fighiu miu chi ti sta bedda!

Ti la vughiu ricamari

ccu la vughia e u iditali.

San Giuseppi era cunfusu

ccu Maria cc’aviva a fari

ci lu dissi di ristari

"Resta fora a la strania".

San Giuseppi era cunfusu

ppi purtarisi a Maria

tra lu friddu e la ilata

ci scuri mminzu la strada.

Pasturiddi fora fora

tutti dda si rituliaru

e la stidda di l’aurora

ndi la grutta si pusau.

Ppui ci i lu picuraru

unn’aviva chi ci purtari

porta latti ndi la scisca

ricuttedda e tuma frisca.

Ppui veni lu lignaluru

e unn’avinnu cchi purtari

porta un fasciu di ligna

ranni ppi sciucaricci li panni.

Ppui veni lu jardinaru

e unn’avinnu cchi purtari

ci purtà ‘n’aranciteddu

ppi jucari lu Bammineddu.

San Giuseppi ccu Maria

si cunsaru ‘na capanna

e rizzittu nun avia

si ni iru a ‘n’atra banna.

 

CURUNEDDA ALLA BEATA VERGINI MARIA - Ppi la Nuvena di Natali

Miu Diu, viniti in miu succursu:

Signuri affrittativi a darmi aiutu.

Gloria sia a lu Patri, e a lu Fighiu,

e a Iu Spiritu Santu:

Comu è statu e accussì è,

e accussì sarà ppi tutta l’Eternità: Accussì si

Alligrizza, Alligrizza!, O piccaturi,

Già s’accumenza la Redenzioni.

Mentri l’Ancilu chiinu di splendurì,

a Maria annunzia l’Incarnazionì

la saluta dicinnu: "Avi, o Maria".

Oh cchi giubilu apporta all’arma mia.

Ave Maria

Vui siti Spusa di lu Spiritu Santu,

Bedda Matri di Diu tuttu infinitu,

Tempiu di Gesù Cristu tuttu Santu,

Paradisu di paci tuttu unitu;

e cu riguarda a vui cu Ietu visu

forma ni lu sò cori un paradisu.

Ave Maria

Maria, ditimi un attu di duturi

di veru pintimintu e veru cori,

amannu sempri a Vui ccu veru amurì

acciò starma ni godi quannu mori;

e spirannu divota di Maria,

nun hà paura di la morti ria.

Ave Maria

Maria, Vui siti china di buntati,

e Matri siti di ti piccatura,

rifuggiu di l’afflitti e tribulanti,

Matri di tu Bamminu Redenturi.

Chi ppi sarvari t’omu assai ostinatu

si fici omu, ed in Vui si è incarnatu.

Ave Maria

Si lu salutu tutta vi turbau,

la causa fu Vostra virginitati;

ma quannu l’ancitu si palisau

divintastivu tutta umilitati;

e di tu Citu fu tu Verbu Divinu

si ni scisi ppi in Vui farsi Bamminu.

Ave Maria

Quannu, pui, s’incarnau tu Verbu Eternu,

e ni tu senu vustru si fici omu,

trimau, si scunquassau tuttu l’lnfernu,

pirchì si vitti nnimicu di t’omu;

oh cchi sdegnu! Oh echi rabia! Oh echi fururi

si ‘ntisi attura in chiddi stanzi oscuri.

Ave Maria

Oh! Chi alligrizza ci fu in Paradisu

quannu si ‘ntisi chi Diu era incarnatu

Si ficì festa ecu tripudiu e risu,

vidennu chi era estintu tu piccatu.

Cantava ognunu poi ccu cantu piu

"Viva, viva Maria, Matri di Diu!"

Ave Maria

Altura l’anciuli ccu festa e briu

calaru ‘nterra tutti ‘nsiemi uniti

Ppi adurari Maria, Matri di Diu,

e dita sò umiltà furu stupiti.

Pinsannu chi Maria, la gran Signura

si cridiva la cchiù viti criatura.

Ave Maria

Ed ora tutti niatri piccaturi

facimmu stamatina la bon’ura,

a Maria, Matri di tu Sarvaturi,

chi sta ppi parturiri d’ura in ura.

E quannu è natu tu veru Missia

strittu l’abbrazza e portatu ecu tia.

Ave Maria

 

A NINNAREDDA

O sunu di la banna n’luntananza,

tra curpi di bummuna e surfaredda,

scuppiava nu baccanu, na mattanza

e si capiva sulu: "A Ninnaredda!".

Pariva un battagliuni quannu avanza,

dda tratta di carusi noammisedda;

li fimmini chiudivanu la stanza

ppi ghirisinni tutti nda vanedda.

Sana la banna e chianu chianu avanza

ecu tutti li carusi mprucissiani

chi mmuttanu, si mmaccanu la panza,

ma ié Natali e un c’é cchiù suggiziani.

Ora a vanedda é pàpira di genti

chi s’anu ricugghiutu d’u quartiri;

a banna é pranta e cchiù nun manca nenti;

quarcunu fa signali di zittiri.

A genti tutta nturnu é dda mmassata

ecu scappulara, pletu a addaspallu

a na cuperta nquattru gnutticata

ncapu a nu picciriddu ppi quadiallu.

Scarpi di pilu tanti, senz’affruntu,

chi la miseria é suru di l’anuri;

cavusi ripizzati a senza un puntu

e tasca nzamiati di suduri.

Un criaturi chiangi pp’a minnedda

e Filumena si rissetta a ganna;

Pasquali chi si vanta a Ninnaredda

ch’é a megghia d’u quartiri d’a Madanna:

china di mandarini belli tunni,

sanguigni aranci a camu l’aru gialli

pastura ccu li testi bianchi a vlunni

a fazzuletta a scufia ccu li scialli.

‘Na Madunnuza tutta rispittusa

dintra na stadda ccu nu San Giuseppi

nu sceccu, un mai e pagghia alla rinfusa

e tri re Maggi chi purtà dan Peppi;

mmucciasignura e parmi ppi cuntarnu

chi dunanu già un sciavuru di festa,

cuttuni assai e fa di luci ntarnu

l’arma pulita di sta genti anesta.

"Tu scendi dalle stelle" a banna sana

e sparanu li bummi e surfaredda.

‘Na vicchiaredda la canzuna ntana.

Chista iera ‘na vata a Ninnaredda.

Saverio Mannella

 

NATALI DATRI TEMPA

 

Passati su li tempa di na vota chi li carusi facivanu paghiara ecu carti ricugghiuti e ecu ramaghi li iorna d’u stillariu a Mmaculata. Passati su li tempa chi lu munnu era tuttu in festa li iorna di Natali. La genti du quartiri divota si riuniva na strada, nu curtighiu, cantava a ninnaredda davanti l’artaredda a Iu Gesù Bambinu, tra bummi, surfaredda e sunu di na bona ciaramedda. Faciva ogni famighia u pani a muffiletta ppu iurnu di Cuncetta; mangiava la cuocia lu iurnu di Lucia. Duranti lu Natali cuntenta priparava viscotta ecu salmi, cunserva e cuddureddi. Friiva li vrazzudda, ddi sfinci e cassateddi; nfurnava mastazzola, ecu ficu vucciddati; na tavula nun mancava favi, ciciri e minnuli caliati. Ora si va dicinnu chi l’ebbica è canciata pirchì a tutti piaci la pizza e la mpanata carduna na mangiata, tacchinu e baccalà. Natali d’atri tempa dunna sii! A passi unti ti purtasti via li nustri tradizioni e li sò doni. Tu ni lassasti sulu ppi disiu quattru ninnareddi scunsulati ecu dui maschiati. Natali di na vota ti pirdimmu. Ora ni purti spessu sequestri di pirsuni, e murti ppi la mafia, di droga e terrorismu. Chianci lu cori nustru e si fa scuru, vulissi I’aiutu tò, Iu tò cunfurtu. Tu guardi diffidenti Iu nustru gran disiu e nun rispunni nenti. Però tutti spirammu ccu quasi commozioni chi Iu silenziu tò anchi si sa di obliu nun ci dicissi - Addiu!-

Michele Bognanni

LI VRAZZUDDA

Cchi su’ duci li vrazzudda

chi si fanu a Mazzarinu,

sunu mighi da midudda

su travaghiu é fattu finu.

Di maiorca é a farina

chi si etta a pizzuluna

da pignata e si rrimina

e si cava a maccarruna.

Quannu u zuccaru c’é misu,

già friuti da padedda,

ogni unu resta tisu.

Si nzunzati di lu meli,

quannu passa tanticchiedda,

sù calati di li celi.

Michele Bognannì

 

LI VUCCIDDA TI DI NATALI

Mpastanu li fimmini ppi Natali

farina di furmenta bon’ cirnuti,

a forma di ciambelli fanu tali

li vucciddata a fighi e li niputi.

Mintunu passiluna a minzu u pani,

ma si li vunu, però, cchiù rinumati,

ci mintunu, taghiati ccu li mani,

ddi ficu sicchi e minnuli caliati.

Nnu centru, pui, ci va Iu giafaghiuni,

na testa di giummarra iddu eni,

chi teni u vucciddatu ppi dulciumi.

Sciglinu la giummarra ppi ragiuni

chi teni idda dintra giafaghioli

che ognunu tasta ppi la tradizioni.

Michele Bognanni

TRA DIZIONE - CENONE DI NATALE "Pp'a Vigilia di Natali"

Primo e secondo piatto

mpanata di spinaci e pezzettini di salsiccia o altri ingredienti;

Baccalà friutu o ‘nbiancu;

Carduna friuti cc’a farina o squadati aghia e ughiu; Cacucciuli inghiuti (pane e formaggio grattuggiati, pepe e qualche altro ingrediente);

Pizzette e fuateddi a volontà;

DOLCI: "Li cosiduci" Cuddureddi - viscotta di saimi - Mastazzola di cannedda e vinu cuttu o carrubi - Mastazzola di minnuli - Sfingi e vrazzudda, vucciddati.

FRUTTA E VERDURE

Finucchiddi rizzi squadati o a frittelle - finucchi duci - carduna sarvaggi, cicorie e lattughe per i contorni; arance, mandarini, oggi anche mandaranci, pira e puma di ‘mmirnu", nuci, nuciddi, carrubbi, favi, minnuli e ciciri caliati.

VINI

Rossi e bianchi paesani.

EPIFANIA

Una delle più belle consuetudini del popolo mazzarinese era la "Vistizione di lu Bamminu", che si eseguiva nel giorno dell’Epifania.lì bambino da vestire veniva denudato delle proprie vesti, in sacrestia. Sebbene il freddo fosse molto sensibile, veniva ricoperto solo da una benda e, postagli sulla spalla una piccola croce, veniva presentato al pubblico radunato in chiesa e qui cominciava la vestizione con il lavargli i piedi e vestirlo degli abiti ricevuti in dono. Al termine il bambino veniva portato, in processione, alla propria casa.

TEMPO DI CARNEVALE

Il 2 febbraio ricorreva la "cannilora", celebrazione religiosa con cui le persone intercedevano a San Biagio, affinché proteggesse la gola; il prete, davanti l’altare maggiore, benediceva la gola ai fedeli con due candele accese e tenute a forma di "X’. A proposito della "Cannilora", si soleva ripetere il seguente proverbio: "Ppi la cannilora, si nun plora di lu mmirnu simmu fora, si plora c’é mmirnu ancora". lì Carnevale a Mazzarino, un tempo, era occasione di svago e di divertimento. lì Giovedì, chiamato "Vardaluru", che precede il giovedì "grasso’, vi era l’usanza, da parte del fratello sposato, di invitare a pranzo la sorella maritata e la sua famiglia: "Ppi lu juvi vardaluru u frati ‘nvita a suru, ppi lu juvi grassu, u purcu porta a spassu’ (nel senso che era pure costume, come lo é ancora di mangiare "custi" e "sosizza" di maiale). Un detto popolare: "L’urtimu jurnu di carrivali poviri e ricchi fanu maccarruna e ìu puviriddu pp’unn’aviri pani mi ddubbaiu a coschi di carduna". Nei giorni di Carnevale, i giovani contadini si vestivano signori, mentre gli artigiani si vestivano con pelli di capra o di pecora e, con appesi dei campanacci, giravano per le strade visitando gli amici e i parenti. In famiglia gli anziani raccontavano "cunta e miniminagghi", racconti ed indovinelli.

SAN GIUSEPPE

Il 19 marzo, festa di San Giuseppe, fino a non molto tempo fa, a Mazzarino, vi era l’uso di apparecchiare una tavola "a tavulata" con ogni ben di Dio nella piazza principale, davanti il palazzo del Comune. Si invitavano a pranzo tre elementi di famiglie povere, di cui uno raffigurava San Giuseppe, un altro la Madonna ed un bambino raffigurava il bambino Gesù. Molte famiglie, inoltre, dietro promessa, a seguito di grazia ricevuta, per intercessione di San Giuseppe, preparavano, anch’esse la "tavulata" con molte pietanze, consistenti in pasta ben condita, salsicce, pane in forme particolari, verdure, legumi, frutta, dolci ecc... I tre personaggi, simboleggianti la sacra famiglia, venivano scelti tra i più poveri del vicinato o del quartiere. Essi pranzavano, dopo la benedizione della tavola, da parte di un sacerdote, e tutto ciò che rimaneva dopo il pranzo lo portavano a casa per le loro famiglie. L’invito si soleva fare molto tempo prima, in modo che l’uomo che doveva simboleggiare San Giuseppe, avesse il tempo di farsi crescere la barba. Comunque, non era condizionante il fatto di avere la barba lunga. Va anche ricordato che tra i dolci non mancavano nella "tavolata" sfingi, vrazzudda, cassateddi, pagnuccata con zucchero e miele ecc.., ossia i dolci tipici locali.

LA PASQUA A MAZZARINO

Tra le tradizioni locali è da ricordare quanto si realizzava e si realizza ancora per la festa di Pasqua. Il giovedi santo, a mezzogiorno, le campane non suonavano, si "taccavanu", ma la funzione religiosa veniva annunziata e si svolgeva con il suono della "truccula". La sera il Cristo, dal corpo flessibile, in prezioso camoscio, di ignoto autore, tratto dall’urna che si trova nella chiesa San Domenico, adagiato su letto, guarnito da ricami in oro, e cosparso di fiori profumati e di caratteristici profumi (preparati da pie donne e di cui non si conosce più la ricetta di preparazione), viene portato al Calvario, chiesetta esistente in periferia, non lontana dal Convento dei Cappuccini, attraversando vie secondarie, perchè l’indomani sarà crocifisso. La Mattina del Venerdì santo l’Addolorata va in cerca del figlio scomparso, visitando le varie chiese, ove, il giorno prima, è stato allestito il santo sepolcro, che viene visitato da tanta gente. A mezzogiorno, nella piazza principale, avvengono le cosiddette "funzioni", cioè l’incontro di Gesù, carico della croce, e San Giovanni apostolo, l’Addolorata e la Veronica, di cui una bacia la mano del Cristo sanguinante e l’altra le asciuga il volto con fazzoletto in cui rimane impressa l’effige del Cristo. Indi, il Cristo, con a lato l’Addolorata, la Veronica, San Giovanni, San Pietro e San Paolo, al suono di marce funebri, vengono accompagnati al Calvario, ove il Cristo viene messo in croce ed ove rimane fino alle ore 20. Non appena arriva il letto, sontuosamente addobbato, come la sera del giovedì santo ed accompagnato dagli stendardi delle confraternite, dai rispettivi soci, con in testa lo stendardo della Casa Savoia, portato da un membro della Confraternita San Domenico, che sorteggiato e bendato (per non essere riconosciuto dal popolo) attraverso la sua andatura, due passetti avanti e uno indietro e sventolando lo stendardo in segno di lutto, dirige la processione della serata. Dopo che il Cristo è stato deposto dalla croce, viene adagiato su quel letto e con la stessa andatura della discesa viene riportato in processione solenne nella chiesa San Domenico. Durante il tragitto, fino a non molto tempo fa, venivano cantati dal popoìo, soprattutto dai giovani, in processione, i versi dello Stabat Mater Dolorosa, cioè "A Santa Cruci", così per come seguono:

"Oh! Santa Cruci vi vignu a vidiri, tutta di sangu vi truvu lavata, cu fu chidd’omu ca vinni a muriri? Fu Gesù Cristu ch’appi la lanciata, acqua dumannau e nun ni potti aviri ci dettiru la sbonza ‘ntussicata. Scunsulata Maria la povira donna, circannu lu so figghiu a quarchi banna.

— Nun lu circari no, ch’é alla culonna; battutu forti una virdi canna.

— Pigghia ssa scala ca ma fighiu scinni, quantu ci vasu li sacrati carni. Comu nun vogghiu cianciri amici digni ca persi un figghiu di trentatri anni. —Maria passava pi na strada no va, la porta d’un firraru aperta era;

— Oh! caru mastru, chi fà’ apertu a st’ura? —

— Fazzu na lancia e tri pungenti chio va: —

— Oh!, caru mastru nun li fari ora, di novu ti la pagu la mastria. —

— Oh!, cara donna, nun lu puzzu fari, Unna c’è Gesù ci mittunu a mia. —

Chiama timi a Giuvanni chi lu vogghiu, Quantu mi duna un pocu di cunsigghiu. Ora ci cridu ch’è murtu ma figghiu, di niuru mi lu purtu lu cummugghiu". —

Il Sabato santo, poi, esisteva l’abitudine, da parte dei bambini, a mezzogiorno, appena sciolte le campane e suonate a distesa, per annunziare la Resurrezione, di andare a baciare la mano ai parenti anziani, in segno di pace e di benedizione. Gli adulti, anziani e non anziani, in questa occasione, elargivano ai bambini dei piccoli doni, spesso in denaro. Le donne, a casa, preparavano i dolci pasquali: "a cassata", "li picuriddi" "li panaredda" e "li palummiddi" con farina più o meno lievitata ed uova sode; sopra li pennellavano con il bianco dell’uovo, la "giugiulena" o la "diavolina". La Domenica di Pasqua si faceva e si fa ancora la "Giunta" tra il Cristo risorto e la Madonna, la quale, non appena informata da San Giovanni, lascia il suo manto nero e corre incontro a Gesù risorto. Fino a 30 anni fa l’incontro della Madonna col Cristo era preceduto non solo dall’incontro: "la giunta" degli stendardi delle varie Confraternite, ma anche dalla "giunta" di quattro apostoli giganteschi: San Pietro, San Paolo, San Giovanni e San Giacomo, in carta pesta e ricoperti da tuniche a colori. Ognuno dei detti apostoli veniva portato sulle spalle da un uomo, che respirava e guardava attraverso una rete ricavata nella tunica, all’altezza dello stomaco dell’apostolo. La funzione, ossia la "giunta" veniva ripetuta, nel pomeriggio alle ore 16, innanzi alla chiesa del Carmine, sempre nella piazza principale, e veniva chiamata la "giunta di li criati" in quanto dava la possibilità di assistere alla funzione le persone di servizio dei nobili impossibilitati ad assistervi a mezzogiorno, in quanto impegnate a preparare il pranzo dei loro signori.

A PURCEDDA

Fino a non molto tempo fa, a Mazzarino, il 2 aprile, festa di San Francesco di Paola, le cui funzioni vengono celebrate nella chiesa omonima, non lontana dal vecchio Castello "U Cannuni" veniva allestita nei pressi del Castello, da parte della locale sezione cacciatori, una gara di tiro al piattello. Essa veniva chiamata "a purcedda" e consisteva in una gara a pagamento per colpire un piatto bianco appeso ad una trave. Chi vinceva la gara prendeva in premio un piccolo maiale, cioè "a purcedda". Tale gara si svolgeva nel pomeriggio, dopo la fine della funzione religiosa in Chiesa, in onore di San Francesco.

IL SIGNORE DELL’OLMO "U SIGNURI DI MAIU"

La chiesa del Signore dell’Olmo, tralasciando la sua storia, in quanto oggetto del precedente lavoro del Distretto Scolastico, ha dato alla nostra popolazione una devozione speciale di fede per la sua festa e per la sua storia. La leggenda riferisce che una banda di malandrini, proveniente dalla vicina Piazza Armerina, in epoca non precisata, penetrò in detta chiesa di notte, per impadronirsi del Crocifisso; si dice che uno di essi, possedendo una verga d’olmo, l’abbia infissa davanti la porta della chiesa. Per miracolo, la verga germogliò, mentre essi perpetravano il furto, divenendo albero. Credendo essi, nell’uscire, di trovarsi in tutt’altro sito, giacché essi non avevano trovato albero alcuno innanzi la chiesa, per non essere scoperti, lasciarono la refurtiva e andarono via. Col tempo l’albero crebbe di più e vegetò fino al 1880, fin quando il rettore della Chiesa, il canonico Don Luigi Farinello, per rendere la chiesa più areata lo fece divellere. La consuetudine di portare in processione il Crocifisso, contenente reliquia della Croce di Cristo, per le strade principali del Paese, la prima domenica di maggio, da una eca tombe (100 uomini) coperti soltanto da un bianco camice, fu introdotta quando il terribile terremoto del 1693, devastatore della Sicilia, risparmiò il paese da gravi disastri. D’allora, ogni anno, la festa interna e la processione esterna si svolgono con grande devozione, richiamando molte persone dei paesi vicini. Al passaggio della bara di ferro (molto pesante) ove ècollocato il Crocifisso con reliquia, i fedeli, principalmente i bambini dai balconi delle strade che la bara attraversa, lanciano sulla bara collane di margherite gialle, "sciuri di maiu". Molte persone seguono la processione a piedi scalzi, o per devozione, o per grazie ricevute. Per tutto il mese di maggio i devoti si recano giornalmente in detta chiesa per ascoltarvi la Santa Messa, per fare la visita al Signore o Crocifisso dell’Olmo, per intercedere grazie o in ringraziamento di grazie ricevute.

DEVOZIONE A SANTA RITA

Una particolare tradizione è quella di distribuire delle pagnotte benedette e anche delle rase il giorno dedicato a Santa Rita, che si festeggia ogni anno il 22 maggio nel Santuario di Maria SS. delle Lacrime. Molti mazzarinesi si rivolgono a Santa Rita per chiedere grazie, in quanto la considerano come «La Santa degli Impossibili».

FIERE PRINCIPALI

lì ventisei e il ventisette Maggio, a Mazzarino, vi è la tradizionale "Fiera di Fondachello", così detta perché una volta si svolgeva in contrada Fondachello, a metà strada tra Mazzarino e Riesi, in modo da dare la possibilità anche agli abitanti di Riesi di acquistare animali da lavoro o attrezzi necessari ai lavori dei campi.

A FERA A MAZZARINU

Un timpu si tiniva a Mazzarinu

fera atl’Arinazzu, nni lu chianiciddu,

e anchi nni lu cursu, dda vicinu,

ppa festa da Madonna e Funnachiddu.

Viniva di frustiri tu paisanu,

si spupulava, ddi iorna, ogni vanedda,

cchianava lu Vutrisi, tu Riisanu..

ppu sciascu, la quartara, la lancedda.

E tu massaru si cattava a sedda

o lu varduni ccu li giumma russi,

e li tiniva comu fighia bedda

ppi dimustrari ciò chi iddu fussi.

Li fimmini giravanu barracchi,

ccattannu biancheria ppi la schetta,

e ccu li vrazza carichi di pacchi

pinsavanu alla "doti", senza fretta.

Lu nobili nnu scinniva a sì bassizzi,

e si quarcosa a iddu bisugnava,

avinnu ncasa so’ tutti biddizzi.

li servi ecu tu "vui" iddu mannava.

Ma dopu a guerra vinni a caristia,

tu Quarantuttu e la Riforma Agraria,

la genti, anchi ecu lu "vossignuria"

tu fumu pensa di ittari all’aria.

Si reca a tu mircatu ppi ccattari

ddi vesti americani chi si misi,

spinninnu idda suli pochi dinari

ppi scampuli sciuriati, causi e cam misi.

ccattari a fera nun è cchiù virgogna,

ognunu ben cattari certu sapi,

ogni panniri dici: "Ochi scarogna!

Li robi a fera a mazzu comu rapi!

Però quarcuna di tu blasunatu

chi iva idda a fera ppi ceattari,

ccu mussu strittu e minzu cummighiatu,

si era vista fingiva di taliari.

Quannu li genti cci vidianu dda vesti

ccattata a tu mircatu e rifurmata,

idda diciva, ecu paruleddi lesti:

A fera di tu marti nun è ccattata!

Da quannu li tempa su’ canciati

a fera di tu marti tutti iammu,

e anchi si vinimmu dda taliati

chiddi ratteddi tutti li ccattammu.

Li genti partinu anchi di luntanu

ppi la Matrici, ppi Sant’Antuninu,

tra li barracchi Ilarga nni tu chianu

la fera da Madonna a lu pinninu.

Cangiannu nell’80 Amministrazione,

da comunista a democristiana,

ordina subitu, senza discussione,

ppa fera chiù da chiazza nun si cchiana!

Porta la fera a li casi popolari,

la genti nun putinnu nenti diri

avinnu l’interessi di ccattari

va trova li baracchi e li frustiri.

Ora si sposta a vintu quannu veni,

unna barracchi vininu cunsati,

e quannu, ppi lu timpazzu, nun si teni

ristammu comu sacca scutulati.

Michele Bognanni

GIUGNO E SUE TRADIZIONI

Per la festa dell’Ascensione veniva fatta una processione del SS. Sacramento, dalla Chiesa Madre alla Chiesa Maria SS. del Mazzaro, per la benedizione delle campagne. lì ventiquattro giugno, festa di San Giovanni, vi era la tradizione, tra i ragazzi e le ragazze, di tagliare alcuni fili di frumento fatto crescere al buio in un bicchiere con acqua e cotone; con questo rito loro diventavano "cummari e cumpari" "San Giovanni". Per l’occasione i prossimi compari o comari, stringendosi a vicenda il dito mignolo, solevano dire: "O cumpari (cummari) ccu pidicuddu, quannu mangiu nun vughiu a nuddu, quannu Ilistu di mangiari vughiu tutti li ma cumpari (cummari) ". Inoltre, sempre in questo mese, una tradizione che, tutt’ora si mantiene, é quella di preparare "u busciariddu": trattasi di spighe di grano maturo, ma anche verdi, le quali, tagliate le ariste, vengono bollite in acqua e sale. Colate e fatte raffreddare, le spighe, vengono strofinate sulla rete di un crivello per liberare i chicchi dall’involucro "a sciusca". I chicchi, così, ulteriormente spagliati al vento, ben puliti, sono pronti da mangiare.

SETTEMBRE MAZZARINESE

Molti anni fa, nel sottosuolo dove ora sorge la chiesa delta Madonna del Mazzaro, un maiale scavando mise in luce un antico quadro e un crocifisso, con una lanterna ancora accesa. Padre Ludovico Napoli, monaco cappuccino, con grande coraggio, girò per le case dei ricchi signori chiedendo soldi per costruire la chiesa, che oggi sorge maestosa, grazie, appunto a questo cappuccino e alla generosità dei fedeli. Per la Festa della Madonna del Mazzaro, patrona di Mazzarino e che si festeggia la terza domenica di Settembre, una volta veniva allestito un palco davanti la chiesa del Carmine, dove si esibiva la banda che suonava pezzi famosi di musica sinfonica ed operistica. Durante la processione c’era l’abitudine di fare salire nell’aria "li palluna".In occasione di questa festa, un’altra tradizione scomparsa da circa 30 anni, era la corsa dei cavalli. Fino alla Prima Guerra Mondiale, la corsa veniva eseguita da due cavalli senza cavalieri, che partivano da "l’Arinazzu" per arrivare fino alla Chiesa Madre. Dalla Guerra Mondiale al 1950 i cavalli venivano montati da due fantini e partivano dalla Chiesa di Santa Maria di Gesù ed arrivavano fino alla Madonna del Mazzaro. lì giovedì e il venerdì si facevano le corse di eliminazione, il sabato la corsa finale che designava un cavallo vincitore. Tale corsa é stata abolita perché si verificavano incidenti. Il lunedì si svolge una grande fiera che serve per la compera di animali da lavoro, di attrezzi per la campagna o per l’acquisto di merci di altro genere.Come tradizione si fa "u turruni". Settembre é anche l’inizio della vendemmia. Un tempo, tutti i componenti la famiglia si recavano festosamente a vendemmiare, tra la gioia e i canti tradizionali della vendemmia.

CANTO DI VENDEMMIA

Bedda mia, lu timpu vinni

di coghiri a racina,

tu viddanu s’incamina

a la vigna a vinnignà.

E tu poviru la spremi

e la minta intra li vutti,

bedda mia cuntenti tutti

quannu appui si vinnirà.

Chistu é timpu d’alligria

pirchì simmu ‘ncumpagnia,

amuninni chianu chianu

a la vigna a vinnignà.

E tu poviru la spremi

e la minta mira li vutti,

bedda mia cuntenti tutti

quannu appui si vinnirà.

 

FILASTROCCA DEL TEMPO DELLA RACCOLTA DELLE MANDORLE

E ci amma in ela

tutti carusi ola

a caghiri minnuli ela

a tu Pantanu ola.

E ci amma in ela

tutti carusi ola

a coghiri minnuti ela

a tu Gadditanu ola……

Ci’ l’ama fari ela

la ‘nzapunata ola

a Raccu Tarì ela

tutti carusi ola.

Ci l’ama fari ela

a Peppi Cimìnu ola

tu tabutiddu ela.

MADONNA DEL ROSARIO

Nella Chiesa SAN DOMENICO, la somma venerazione "iperdulia" viene offerta alla Madonna del Rosario, la cui effige sta esposta al di sopra dell’Altare Maggiore e la cui festa viene celebrata la prima domenica di ottobre, così per come stabilito dal Pontefice Pio V0 a seguito della vittoria dei cristiani sui musulmani nelle acque di Lepanto nell’anno 15.

LA FESTA DEI MORTI

Il primo novembre, festa di tutti i Santi, vi era la tradizione da parte dei bambini, dopo aver visitato al cimitero i parenti defunti (la sera, prima di andare a letto) di appendere una calza ai piedi del letto.La notte sarebbero passati i loro defunti a riempire quella calza di doni: "passiluna", "frutta secca","mostarda", qualche dolce locale preparato in famiglia o anche acquistato.In tempi meno remoti i ragazzi mettevano accanto alla porta le scarpe nuove, ove i defunti avrebbero dovuto mettere dei doni, e quando già grandicelli, non credevano che i parenti defunti portassero dei doni i familiari facevano trovare nella calza o nelle scarpe delle spiacevoli scherzose sorprese.Sempre in tempi meno remoti i familiari aggiungevano, come avviene ai nostri tempi, oltre ai dolci, più o meno rinomati, quali frutta martorana, oggetti in zucchero: le famose "pupe" ecc. capi di vestiario.lì giorno successivo, giorno dei morti, diverse famiglie preparavano un piatto locale: la cuocendo nel brodo delle agire selvatiche chicchi di grano assieme a qualche chicco di ceci e non sempre qualche pezzetto di lardo di maiale.Resta per scontato, però, che la "cuccia" veniva e viene preparata ancora dalla maggior parte del popolo nel giorno di Santa Lucia, cioè il 13 dicembre.

FESTA DELL ‘IMMACOLATA CONCEZIONE

Molti giorni prima della festa: 8 dicembre, alcuni uomini, "li cunfrati" andavano e vanno ancora in giro per tutto il paese, bussando casa per casa, chiedendo offerte per Io svolgimento della festa interna ed esterna, che aveva ed ha luogo nella chiesa omonima; una delle più antiche chiese della moderna Mazzarino, nel quartiere che cade di fronte all’antico castello "U Cannuni".Dodici giorni prima della festa, precisamente il 26 novembre, in tutte le chiese ed in particolare nella detta chiesa Immacolata, (non lontana da quella del Signore dell’Olmo), iniziava, così come inizia, u "stillariu"; annunziato al popolo con spari di mortaretti "Li bummuna"."U stillariu" consiste in particolari preghiere e canti che, prima e dopo la Santa Messa, hanno luogo nella Chiesa Immacolata.Nel giorno della festa, verso le ore 15 la statua dell’Immacolata, la stessa delle immagini che vengono distribuite ai fedeli, viene portata in procssione solenne per le strade principali del Paese, passando anche per il locale Ospedale Circoscrizionale "Santo Stefano" al fine della benedizione degli ammalati.Detta statua prima veniva portata a spalle dai falegnami, adesso viene portata su un camion addobbato opportunamente.Fino a qualche decennio addietro, alla fine della funzione religiosa di ogni giorno di "stillariu", nelle vicinanze della Chiesa vi era la tradizione di costruire "u paghiaru": raccolta e messa "a munziddu" a forma di cono dirami secchi, carte varie, paglia, fieno ecc... e darvi fuoco.lì fuoco, serviva a dare luce e calore, provocando schiamazzo e gioia tra i ragazzi che organizzavano quel falò, ma che volevano preannunziare l’avvicinarsi della festa, la prima delle lunghe festività natalizie.La festa si concludeva e si conclude in serata, al rientro dell’Immacolata in Chiesa, con una breve funzione religiosa di ringraziamento e con uno spettacolo di fuochi d’artificio nello spiazzale attiguo alla Chiesa, il famoso "castiddufucu".Per il giorno dell’immacolata, la tradizione culinaria consiste nel mangiare gli appetitosi "muffiletta" che una volta ogni famiglia preparava a casa, mentre, oggi, pur non mancando quelle famiglie che per rispetto della tradizione preparano ancora a casa, vengono preparati in grande quantità dai fornai e venduti nei panifici e nelle botteghe di generi alimentari.Li muffiletta consistono in formette di pane, più o meno lievitato, mischiando alla farina zucchero, semi di finocchio "u ciminu" e, non tutti, un pò di cannella o un pò di chiodi di garofano.

PREGHIERA ALLA MADONNA

Tra le preghiere che venivano rivolte alla Madonna. letto locale, rimane molto caratteristica la seguente:

O Maria, Matri di Grazia, starma mia nun resta sazia, si nun avi tutti l’un, o Maria lu vostru amuri. Oh cchi gioia, Oh cchi alligrizza! Oh cchi vera cuntintizza! St’arma afflitta pruviria siddu amassi a Vui, Maria! Di li carni e di lu munnu, si amu a vui nun mi cunfunnu, iu ni avrò sempri vittoria, siddu a Vui v’haiu a memoria. Cristu amuri divi aviri, cu disidira vidiri, e gudiri in Paradisu o Maria lu Vostru visu. Vi ni pregu, o gran Signura, Vui chi fustivu arma pura, sempri vergini e nnuccenti fati l’arma mia cuntenti. Dunqui Vui, bedda Maria, rinfurzati l’arma mia. Acciò fussi sempri forti, tutta chiina d’umiltà, fidi, spranza e carità. lu vi vughiu sempri amari, e ppi sempri pui lodari, e di cchiù in contrasignu a gridari cchiù m’impignu, ccu Iu cori e l’arma mia: Viva Gesù, viva Maria. Accussì sia.

SANTA LUCIA

Un’altra tradizione, ormai estinta, era quella deI 13 dicembre festa di Santa Lucia.Dopo la edificazione di questa Chiesa in Mazzarino, sita nel corso principale e dedicata a Santa Lucia, santa siracusana, protettrice della vista, sorse la tradizione, soprattutto nei ragazzi, che soffrivano di malattie agli occhi, di portare una pietra, proporzionatamente alle proprie forze, a Santa Lucia.Di conseguenza erano moltissime le pietre che si ammassavano quel giorno innanzi la Chiesa.Queste pietre venivano vendute e con il ricavato la Chiesa sosteneva le spese di gestione e assisteva i poveri del quartiere prima e della parrocchia dopo.Nella ricorrenza di Santa Lucia, il piatto tradizionale era, come ancora è, quello della "cuccia", di cui si è detto nelle pagine pecedenti a proposito del 2 novembre, giorno dei morti.Per rendere più gustoso questo piatto si condisce con olio di olive e sale.Va ricordato quanto si diceva nella ricorrenza:"Ppi Santa Lucia u iurnu crisci un passu di cuccia, ppi Natali un passu di cani"."Santa Lucia siracusana, in cammara sidia, oru taghiava e argentu cusia".Molte persone rivolgendosi a Santa Lucia, perchè proteggesse loro la vista, ma soprattutto a seguito della guarigione dei loro occhi, facevano o mantenevano "u votu" di portare una camicia verde con i risvolti rossi, o addirittura una veste verde, sempre, finchè non si fosse sgualcita come il colore dell’abito di Santa Lucia.Piccoli e grandi, quando avevano gli occhi ammalati, oltre a rivolgersi a Santa Lucia, li lavavano con l’acqua amara della "brivatura du Canali" e della "Brivatura da Muntata" entrambi ancora esistenti, non lontano dall’attuale Mazzarino.

CONCLUSIONE

Sfogliando queste pagine avrete certamente notato che, con l’evolversi dei tempi e con lo sviluppo della tecnologia, la vita di noi cittadini Mazzarinesi ha cambiato completamente volto. Infatti, le donne non si riuniscono più nelle case, come nella famiglia patriarcale, quando attorno al focolare o al braciere "a conca", ascoltavano, dalle persone anziane, i fatti di cronaca, come pure "li cunta", intervenivano nell’indovinare "li miniminagghi" e mentre lavoravano all’uncinetto, a maglia, a fare la calza, o filando la lana o il cotone, come pure tessendo, ripetevano delle filastrocche, al fine di trascorrere allegramente le giornate. Adesso le donne, ancora ragazze, preferiscono guardare la televisione, ascoltare la musica, uscire con le amiche fino a tarda sera, passando ore ed ore fuori di casa. Di contadini a cavallo se ne vedono ben pochi. E’ tramontato il tempo in cui il lavoro si svolgeva a forza di braccia, che i matrimoni si facevano per imposizione e tra persone dello stesso ceto sociale. E’ finito il tempo che l’elemento fondamentale della famiglia era l’uomo, il quale, nei centri agricoli, come il nostro, con la sua forza e dedizione verso la terra, riusciva a colmare quella mancanza di mezzi di allora e riusciva a strappare alla terra il raccolto, unico mezzo di sostentamento della famiglia. Oggi molto è cambiato, alcuni valori ed alcune tradizioni sono scomparsi; la vita meno faticosa, però non meno stressante, ha reso più tranquilla la convivenza e meno ope roso e meno produttivo il lavoro dell’uomo. Risvolti sociali: l’abbandono della terra, la mancanza di giovani nel lavoro dei campi e nell’artigianato locale, sono il tarlo dell’economia mazzarinese ad indirizzo agricolo; anche se la situazione Mazzarinese si rispecchia in un quadro generale molto più ampio. Ci auguriamo, però, che la crisi economica e di valori che stiamo vivendo presto si risolva. Noi siamo certi che la riscoperta dei valori di un tempo. più o meno remoto, sarà di stimolo a noi tutti, ma soprattutto ai più giovani, per la creazione di una società locale e nazionale migliore della presente, quella che tutti auspichiamo. Infine diciamo che, in questo lavoro, molto si è detto, ma non si vuole avere la pretesa di avere detto tutto. Chissà quali e quanti altri aspetti della vita di un tempo saranno sfuggiti per mancanza di fonti attendibili o per incuria di chi avrebbe dovuto preservarli da mani sacrileghe. Ci si augura, quindi, che con una eventuale riedizione del presente lavoro, molte lacune potranno essere colmate, con l’ausilio di quanti hanno a cuore il conservare e tramandare ai posteri questa parte preziosa di patrimonio culturale della nostra città.

LI VIDDANI

Tanti anni fa il contadino cominciava presto la sua giornata, molto prima dell’alba. Al passo lento dell’asino o del mulo ci volevano molte ore per raggiungere la propria terra, e il contadino doveva alzarsi perciò nel cuore della notte, e ritornava a casa al crepuscolo. La sua giornata lavorativa era quasi sempre di quattordici o anche di sedici ore e difficilmente aveva tempo per recarsi in piazza, a meno che non piovesse. Allora spendeva la mattinata a sbrigare qualche faccenda o a riparare gli attrezzi di lavoro, e il pomeriggio si recava dal barbiere o a chiacchierare con gli amici. Come s’è visto, i contadini cantavano. Tutti cantavano: I carrettieri nei loro lunghi viaggi solitari; gli innamorati che con chitarre e violini e mandolini portavano dolcissime serenate alle loro belle. E tutti creavano momenti di vera poesia. Perché cantavano? Per vincere la solitudine e la disperazione o per alimentare la speranza di una vita migliore? Oppure per un motivo più pratico? Cioè per vincere la paura e per avvertire eventuali malintenzionati che chi passava in quelle notti solitarie era solo un povero carrittiere o un contadino che andava a guadagnarsi il pane? Ma comunque cantavano, ed erano stornelli appresi a memoria o stornelli improvvisati lì per lì per gareggiare con l’amico. Ora non si canta più; si va in macchina, e alla radio qualcuno canta per noi. "Natali, lu friddu e la fami", oppuru "Sàrbati du’ tarì pila simana di San Paulu". Ma i contadini, almeno i più, avevano la "mancia ‘nchiusa" e potevano festeggiare la Natività con spirito sereno. La sera della vigilia si accendevano grandi falò nelle strade per riscaldare la grotta di Betlemme e per illuminare la via ai Re Magi in cammino, mentre le donne in cucina preparavano i dolci caratteristici di cui si va perdendo il ricordo: li mastazzola, li gnucchitti, li sfinci. lì Natale era di tutti, ma la ricorrenza, la festa propria dei contadini era il Carnevale, forse legato ad antichissimi riti magici. I giovani contadini cominciavano a prepararsi già molti mesi prima. Si riunivano in gruppi di almeno quindici persone, tredici più qualcuno di riserva; si dividevano le parti, stabilivano in linea di massima gli argomenti e si recavano quindi da qualche poeta locale o dei paesi vicini (un gruppo una volta è arrivato sino a Catania!) e facevano verseggiare le caratteristiche dei dodici mesi dell’anno con particolare riferimento al tempo e ai lavori stagionali. lì giorno della festa bardavano i cavalli nel modo più elegante, si truccavano e vestivano secondo il mese che interpretavano, e tutti insieme percorrevano le vie del paese. (Ad es. Giugno era seminudo con la falce in pugno, Gennaio e Febbraio tutti intabarrati e coperti da pelli e pellicce, ecc.). In alcuni punti prestabiliti, dove c’era abbastanza spazio e numeroso pubblico, si fermavano e recitavano "Li dudici misi di l'annu" con una ritmica sicuramente molto antica e molto somigliante alla musicalità dell’esametro latino. Veniva presto la Pasqua, antichissima festa contadina, che prima ancora di venire assimilata alla liturgia e alla tradizione cristiana, simboleggiava il risveglio della natura, la resurrezione di tutta la vita sulla terra e la speranza dell’eternità dell’uomo.

LA FIMMINA E L’AMURI

Molti anni fa, l’amore, persino, quello romantico di due giovani che passeggiano al chiaro di luna e mentre sognano una vita in rosa si scambiano casti baci e dolci e furtive carezze, Ma l’amore romantico, nato dagli sguardi e dai sospiri e favorito dalla dolce musica notturna di chitarre e mandolini, era una eccezione, la regola era un’altra.Intanto, alla fine della prima adolescenza, i sessi venivano rigorosamente divisi. Le ragazze, appena accennavano a diventare donne, venivano "ritirate", venivano cioè chiuse in casa da dove potevano uscire in determinate occasioni soltanto se accompagnate dai familiari. Allora, come ci si sposava? Ecco: secondo la regola allora in vigore, il padre del giovane, quando riteneva fosse giunto il momento, adocchiava una ragazza e la valutava attentamente dal punto di vista della salute, della moralità e della dote. Se riteneva positivo l’esame, si presentava al padre di costei e contrattava accanitamente il matrimonio soppesando capi di biancheria (a sei, dodici, a diciotto, ecc.) contro tumuli di terreno e contro case di abitazione. Quando tutto era definito, ne dava annunzio all’interessato: "Figliu, vidi ca ti fici zitu!". Avveniva quindi la "canuscenza": una sera, tutti vestiti a festa, il giovane e i suoi familiari si recavano a casa della ragazza e stavano qualche ora seduti a una parete mentre lei e i suoi familiari stavano seduti alla parete di fronte; mentre i fidanzati si scambiavano sguardi prudenti e furtivi, gli altri chiacchieravano del più e del meno tenendo in mano un bicchierino di rosolio. Questa la regola, la tradizione, ma, come capita in ogni tipo di società, c’era sempre chi contravveniva alle regole e voleva fare di testa sua. lì giovane che decideva di far da sé o che per motivi diversi viveva un amore contrastato, aveva tre possibilità per realizzare il suo sogno d’amore.Tre istituti matrimoniali, illegittimi ma sempre presenti nella secolare tradizione, :"La fuitina", "la vasatina" e "la ‘nchiutina". La Fuitina è la fuga romantica, e non, che ancora si pratica qualche volta nel mondo, ma la vasatina non esiste più, è stata sepolta dall’avanzare del progresso nell’oblio del passato era un’astratta realtà, se non addirittura un concetto praticamente sconosciuto. E’ vero, c’era qualche fortunato giovanotto che, a furia di interminabili passeggiate diurne e romantiche serenate notturne, riusciva ad attirare l’attenzione della ragazza che sospirava dietro le finestre accostate. Nel patrimonio culturale dialettale non manca la stigmatizzazione del matrimonio d’interesse del giovane che per avidità di soldi e di "roba" sposa la donna vecchia o storpia o brutta; oppure della giovane e bella che sempre per interesse sposa un vecchio; oppure del povero che sposa una ragazza "chiacchierata" e che viene tacitato con un "dammuso e qualche tumulo di terreno…. Ma, come si è già ricordato nelle pagine precedenti, c’erano invece giovani coraggiosi e intraprendenti che affrontavano qualunque sacrificio, e anche qualche colpo di coltello o di pistola, pur di realizzare il loro sogno d’amore. C’era chi sceglieva la "fuitina" o la "vasatina", ma la "‘nchiutina" era il modo più sicuro e più eccitante per arrivare all’amore e al matrimonio.

LA CASA

La grande famiglia patriarcale, tipica delle società contadine, in cui diverse generazioni di figli e nipoti stavano sottoposte all’autorità di un solo membro anziano della famiglia, da noi probabilmente non è mai esistita. E ciò forse perché la piccola e media proprietà contadina cominciò a formarsi molto tardi, soltanto nella seconda metà del secolo scorso quando cominciò, di fatto, il disfacimento del sistema feudale. Fu il mezzadro, sottoposto al gabelloto e sorvegliato dal campiere, che con lo scorrere del tempo e con il variare delle condizioni sociali e politiche, riuscì poco a poco a trasformarsi in agricoltore diretto, proprietario di piccoli e medi appezzamenti di terreno. E il mezzadro era il capo, stimato e rispettato, del suo piccolo nucleo familiare, non di un grande clan, perché la società feudale e semifeudale non poteva consentire l’esistenza nel suo seno di grandi clan familiari possessori di un potere antagonista al potere baronale. lì mezzadro però amava molto la sua famiglia e curava moltissimo i rapporti con i parenti con i vicini e con gli amici. Una prova è evidente ancora oggi: i funerali più seguiti, quelli che hanno un corteo più numeroso e affollato, sono sempre quelli dei coltivatori diretti (i cosiddetti "cuticuna"). lì contadino quindi ama la sua famiglia, ama la sua casa e ci abita volentieri; non esce spesso e quando esce lo fa soltanto per necessità di lavoro o per curare i rapporti con i parenti. Con un po’ di fantasia, si può immaginare così la famiglia di un contadino in un tardo pomeriggio di primavera: il capofamiglia è nella stalla a provvedere alla sistemazione notturna degli animali; la moglie è davanti all’acquaio con piatti e stoviglie e pentole; una ragazza è seduta vicino alla finestra e ricama sognando e sospirando un capo della sua biancheria da sposa; una donna anziana, seduta da un’altra parte, fa dondolare lentamente, per mezzo di una cordicella, una culla appesa a un angolo tra due pareti, e intanto canta con voce bassa e dolce una nenia antica....